Ομάδες Πρόληψης
En / Bg / Fr / Greek

Περιγραφή του Έργου

Στόχος ειναι η δημιουργία μιας βιώσιμης σχέσης μεταξύ των δημόσιων, ιδιωτικών φορέων και οργανώσεων μεταξύ των χωρών της ΕΕ, στόχος του οποίου θα ειναι ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της πρόληψης των φυσικών καταστροφών και των κινδύνων για την προφύλαξη των παιδιών και των νέων.

Συνεργάτες

This project is realized with the contribution of the Civil Protection Financial Instrument of the European Union

Ομάδες Πρόληψης

 The project team selected volunteering youth teams and design experimental children teams in order to validate the methodology written in the curricula. The 3 youth teams up-dates their knowledge at a special short study visit, provided inthe region of GARD, France. They were equipped with a special gear, usefull for full scale prevention and demonstration work at school in order to facilitate the implementation of the different aspects of the prevention methodology. Some results:

  French Youth Prevention Team demonstrates first aid action

 

 
 
 
 

 

 
French Youth Prevention Team demonstrates first aid action.
 

 

 
 
Discussion meeting between Youth volunteers and 6 Security Assistants.

 

 

 
 
 
 
 
 Bulgarian youth volunteering team demonstrates evaquation with the Project equipment.
 

 

 
 
 
 The youth teams are showing practical skills to the Security Assistants at the topic of fire safety.
youthprvention