Екипи по превенция
En / Bulgarian / Fr / Gr

Описание на проекта

Ние създаваме устойчивo партньорство от професионални организации и институции сред страните от Европейския съюз, чрез което обменяме експертиза и добри практики в сферата на превенцията срещу природни бедствия и аварии за успешна защита на децата и учениците.

Партньори

This project is realized with the contribution of the Civil Protection Financial Instrument of the European Union

Екипи по превенция

Екипът на проекта подбра младежки доброволни екипи и определи експерименталните училищни отбори за да приложи методологията, написана в учебната програма. Трите екипа опресниха знанията си по време на кратката визита с учебна цел, проведена в регион ГАРД, Франция. Те бяха екипирани със специално оборудване, пригодено за провеждането на цялостната дейност по превенция и демонстрации в училищата, по начин, който да улесни въвеждането на различните аспекти на методиката за превенция.  Някои резултати:

  French Youth Prevention Team demonstrates first aid action

 

 
 
 
 

 

 
French Youth Prevention Team demonstrates first aid action.
 

 

 
 
Discussion meeting between Youth volunteers and 6 Security Assistants.

 

 

 
 
 
 
 
 
Bulgarian youth volunteering team demonstrates evaquation with the Project equipment.
 

 

 
 
 
 
 
The youth teams are showing practical skills to the Security Assistants at the topic of fire safety.

 

 

 

 

 

youthprvention