Οδηγίες και DVD
En / Bg / Fr / Greek

Περιγραφή του Έργου

Στόχος ειναι η δημιουργία μιας βιώσιμης σχέσης μεταξύ των δημόσιων, ιδιωτικών φορέων και οργανώσεων μεταξύ των χωρών της ΕΕ, στόχος του οποίου θα ειναι ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της πρόληψης των φυσικών καταστροφών και των κινδύνων για την προφύλαξη των παιδιών και των νέων.

Συνεργάτες

This project is realized with the contribution of the Civil Protection Financial Instrument of the European Union

Οδηγίες και DVD

Αγαπητέ Δάσκαλε, Επιθεωρητά, Εκπαιδευτή,

Το βιβλίο αυτό έχει ως στόχο κατευθυντήριες να διευκολύνει το έργο της πρόληψης σας με τα παιδιά του δημοτικού. Οι κατευθυντήριες γραμμές σας παρεχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές , με οπτικά και πρακτικά εργαλεία. Επικεντρώνεται κυρίως στη σωστή συμπεριφορά των παιδιών σε περίπτωση πλημμύρων πυρκαγιών, ή σεισμών.

Οι κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται στις διάφορες δοκιμασμένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται από από τον Ερυθρό Σταυρό, τη πυροσβεστική υπηρεσία και τα σωστικά συνεργεία. Η δομή της βασίζεται στη  πρόληψη των πυρκαγιών, στις πρώτες βοήθειες, την πολιτική προστασία από τις πλημμύρες, τη χημική παρέμβαση και τις τρομοκρατικές επιθέσεις που ενέκρινε την Ευρωπαϊκή πολιτική για την πρόληψη της Επιτροπής και των εθνικών απαιτήσεων των εμπλεκόμενων χωρών εταίρων.

Η κατευθυντήρια γραμμή  υποστηρίζεται από  DVD ως ένα πρακτικό πακέτο εργαλείων για την εφαρμογή της μεθοδολογίας για ολοκληρωμένο σύστημα για την πρόληψη του σχολείου. Η προτεινόμενη μεθοδολογία και  το βιβλίο αυτό έχει δοκιμαστεί από έναν μεγάλο αριθμό εθελοντών, τα παιδιά, και τους επαγγελματίες του τελευταίους μήνες στις χώρες της ΕΕ: τη Βουλγαρία, τη Γαλλία και την Ελλάδα.
Περιλαμβάνει τις βέλτιστες υφιστάμενες πρακτικές στην πολιτική για την πρόληψη και αυτό αποτελεί απτή απόδειξη της προστιθέμενης αξίας στην ΕΕ.

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο της πρόληψης !

Κοινή Ομάδα έργου

YOUTH PREVENTUON PRO.

              

                  ΟΔΗΓΙΕΣ                                 Εκπαιδευτικές Ταινίες DVD

                         

youthprvention