Учебно помагало и DVD филм
En / Bulgarian / Fr / Gr

Описание на проекта

Ние създаваме устойчивo партньорство от професионални организации и институции сред страните от Европейския съюз, чрез което обменяме експертиза и добри практики в сферата на превенцията срещу природни бедствия и аварии за успешна защита на децата и учениците.

Партньори

This project is realized with the contribution of the Civil Protection Financial Instrument of the European Union

Учебно помагало и DVD филм

 Драги учители, инспектори, обучители,

Настоящото учебно помагало цели да улесни вашата работа в областта на превенцията сред децата и учениците в основния курс. Помагалото ви дава базисна информация за природните и предизвикани от човека бедствия и катастрофи, придружено с визуални и практически инструменти. Фокусът на книгата е върху правилното поведение на децата и учениците по време на пожари, наводнения или земетресения. 

Помагалото събира експертизата на различни доказани техники, практикувани от повече от 50 представители на институции като Червения кръст, пожарните и аварийни служби. Структурата на книгата е базирана на създадената и приета интегрирана училищна програма за превенция (по отношение на противопожарната безопасност, оказване на първа помощ, защита при наводнения, химически аварии и терористични атаки) като отразява политиката на Европейската комисия по превенция и националните изисквания на съответните държави партньори по проекта.

Създаденото пособие е придружено от учебен ДВД филм като практически инструмент на методологията за интегрирана система за училищна превенция. Предложената методология и указанията в помагалото са тествани от голям брой деца, ученици, доброволци и професионални спасители през последните няколко месеца в следните страни от ЕС: България, Франция и Гърция.  

Помагалото съдържа съществуващи добри практики по отношение на превенцията и е практическа демонстрация за европейска добавена стойност.

 Желаем ви успех в дейността по превенция!

 Съвместен проектен екип

YOUTH PREVENTION PRO.

        Учебно помагало                       Образователен ДВД филм

                           

youthprvention