Добри практики
En / Bulgarian / Fr / Gr

Описание на проекта

Ние създаваме устойчивo партньорство от професионални организации и институции сред страните от Европейския съюз, чрез което обменяме експертиза и добри практики в сферата на превенцията срещу природни бедствия и аварии за успешна защита на децата и учениците.

Партньори

This project is realized with the contribution of the Civil Protection Financial Instrument of the European Union

Добри практики

 1. Представяне на френския метод IPCS: Създаване и изследване на метода (версия на френски):

8-Memoire_FED_CGD11

2. Резюме на добрите практи в областта на превенцията сред децата и учениците в Северна Гърция:

 

youthprvention