Στοά
En / Bg / Fr / Greek

Περιγραφή του Έργου

Στόχος ειναι η δημιουργία μιας βιώσιμης σχέσης μεταξύ των δημόσιων, ιδιωτικών φορέων και οργανώσεων μεταξύ των χωρών της ΕΕ, στόχος του οποίου θα ειναι ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της πρόληψης των φυσικών καταστροφών και των κινδύνων για την προφύλαξη των παιδιών και των νέων.

Συνεργάτες

This project is realized with the contribution of the Civil Protection Financial Instrument of the European Union

Στοά

 

First Coordinating Meeting
First Coordinating Meeting
Second Coordinating Meeting
Second Coordinating Meeting
Third Coordinating Meeting
Third Coordinating Meeting
     
     
     

 

Short Study Visit in Nimes, France
Short Study Visit in Nimes, France
Second Coordinating Meeting
Round table in Sofia, Bulgaria
Third Coordinating Meeting
Joint Youth Teams Demonstrations

 

     
     
     

 

First Coordinating Meeting
Children Demonstration Contest, June, Sofia
Second Coordinating Meeting
Fifth Coordinating Meeting, Nestorio, Greece
Third Coordinating Meeting
Last Coordinating Meeting
     
     
     

 

youthprvention