Галерия
En / Bulgarian / Fr / Gr

Описание на проекта

Ние създаваме устойчивo партньорство от професионални организации и институции сред страните от Европейския съюз, чрез което обменяме експертиза и добри практики в сферата на превенцията срещу природни бедствия и аварии за успешна защита на децата и учениците.

Партньори

This project is realized with the contribution of the Civil Protection Financial Instrument of the European Union

Галерия

 

First Coordinating Meeting
Първа координационна среща
Second Coordinating Meeting
Втора координационна среща
Third Coordinating Meeting
Трета координационна среща

 

Short Study Visit in Nimes, France
Кратко посещение
с учебна цел в Ним,
Франция
Second Coordinating Meeting
Кръгла маса в София,
България
Second Coordinating Meeting

Съвместни демонстрации

на младежките екипи

 

 

 

First Coordinating Meeting
Ученическо 
демонстрационно състезания, юни, София
Second Coordinating Meeting
Пета координационна среща, Несторио, Гърция
Third Coordinating Meeting
Последна координационна среща

 

youthprvention