Εκπαιδευτικά Εργαλεία
En / Bg / Fr / Greek

Περιγραφή του Έργου

Στόχος ειναι η δημιουργία μιας βιώσιμης σχέσης μεταξύ των δημόσιων, ιδιωτικών φορέων και οργανώσεων μεταξύ των χωρών της ΕΕ, στόχος του οποίου θα ειναι ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της πρόληψης των φυσικών καταστροφών και των κινδύνων για την προφύλαξη των παιδιών και των νέων.

Συνεργάτες

This project is realized with the contribution of the Civil Protection Financial Instrument of the European Union

Εκπαιδευτικά Εργαλεία

I.P.C.S. method in practice

Youth volunteers demonstrate complex security actions

YOUTH_PREVENTION_MELETI_FINAL_FRONT_PAGE (1)_v1

T3_presentation

BBL_DP_for_Schools

Disaster Prevention Education&Safe Schools

youthprvention