Образователни инструменти
En / Bulgarian / Fr / Gr

Описание на проекта

Ние създаваме устойчивo партньорство от професионални организации и институции сред страните от Европейския съюз, чрез което обменяме експертиза и добри практики в сферата на превенцията срещу природни бедствия и аварии за успешна защита на децата и учениците.

Партньори

This project is realized with the contribution of the Civil Protection Financial Instrument of the European Union

Образователни инструменти

I.P.C.S. method in practice

Youth volunteers demonstrate complex security actions

YOUTH_PREVENTION_MELETI_FINAL_FRONT_PAGE (1)_v1

T3_presentation

BBL_DP_for_Schools

Disaster Prevention Education&Safe Schools

 

 

 

youthprvention