En / Bulgarian / Fr / Gr

Описание на проекта

Ние създаваме устойчивo партньорство от професионални организации и институции сред страните от Европейския съюз, чрез което обменяме експертиза и добри практики в сферата на превенцията срещу природни бедствия и аварии за успешна защита на децата и учениците.

Партньори

This project is realized with the contribution of the Civil Protection Financial Instrument of the European Union

Новини

15 февруари 2011

Проектният екип реализира първата статия в специализираното българско списание SOS112.Може да я свалите оттук (статията е само на български):

YPP_SOS112_012011

20 април 2011

Проектният екип одобри логото за ученическите и младежките екипи. 

15 май 2011

Трите екипа започнаха своето пътуване към град Ним. Изпълнението на дейност 8 “Кратко посещение с учебна цел”  започна.

30 юни 2011

Съвместното демонстрационно състезание приключи успешно. ПОвече от 200 деца, ученици, родители и професионалисти се включиха в събитието проведено в НУЛЦ при БЧК. Тук може да изтеглите статията за събитието:  

YPP_SOS112_062011

8 септември 2011

По време на 5та среща на координаторите в Несторио, Кастория, Гърция, беше анонсирана нова статия за проекта в Националното френско списание на пожарникарите. Може да я свалите оттук: 

Article _french

10 октомври 2011

Учебното помагало и ДВД филма е готов на 4те програмни езика. Може да го свалите от секция:  Учебно помагало и ДВД филм.

youthprvention